Vyvolávanie duchov

Vyvolávanie duchov je síce obľúbenou kratochvíľou školákov a puberťákov, ale v skutočnosti by nemalo byť brané na ľahkú váhu. Nejedná sa totiž o spoločenskú zábavu, ale cestu, ako posunúť seba samého k hlbšiemu poznaniu života.

Ako na to?

Pred samotným vyvolávaním duchov by ste mali vysloviť modlitbu, vďaka ktorej vás budú ochraňovať anjeli aj Boh a stáť za vami. Pracujte iba s tými duchmi a energiou, ktoré sú pozitívne, nápomocné, môžu vás niečím obohatiť. Ide o čisté úmysly – hľadanie skutočného “JA”, vyššej energie, získanie požehnania a podpory.

Pokiaľ chcete vyvolávať duchov iba pre zábavu, zo zvedavosti, alebo sa chváliť pred priateľmi, radšej tento zámer nerealizujte. Pracujete s energiou, ktorá by mohla byť škodlivá a nevratná! Rovnako by ste sa mali vyhnúť vyvolávaniu duchov pod vplyvom alkoholu, drog i negatívnych emócií. Počas seansy totiž priťahujete také sily, aké samy vyžarujete!

Ak vysielate do vesmíru lásku a pozitívnu energiu, potom sa vám rovnaké entity budú vracať. Svoj pozitívny zámer oznámte duchom v počiatočnej modlitbe, uistite ich o čistote svojho konania. Komunikujte s nadpozemskými duchmi, anjelskou energiou, ktorá je na vyššej úrovni a môže vám byť nápomocná. Ak vyvolávate duchov mŕtvych, vyvolávate znova človeka, ktorý má svoje chyby, obmedzené znalosti a možnosti. Nemusí byť teda dobrým radcom a nemusí vám vždy oznamovať pravdu!

Prejavte vďaku a otvorte svoje srdce

Vyjadrite duchom svoju vďačnosť a poďakujte im za príležitosť, že s nimi môžete porozprávať. Duchov vyvolávajte v bezpečnom a príjemnom prostredí a za dobrej duševnej i fyzickej kondície. Mali by ste byť sami oslobodení od negatívnej energie, aby ste do seba mohli čerpať silu z vesmíru. Pokiaľ chcete takéto uvoľnenie dosiahnuť, zatvorte oči a predstavujte si, ako vašim telom prestupuje čisté biele svetlo, ktoré následne vyžarujete do celého priestoru.

Duchmi by ste nemali vyvolávať osamote, ide ako o vašu bezpečnosť, tak spojenie energií, vďaka ktorým sa môžete s duchmi spojiť. Všetci účastníci by mali veriť v nadpozemské sily a existenciu duchov. Seanciu robte v tmavej, tichej miestnosti, kde vás nebude nikto rušiť. Sadnite si do kruhu a spojte svoje ruky malíčkami. Kruh slúži ako ochrana pred negatívnou energiou! Vyslovte spoločnú modlitbu a privolajte ducha formulou, v ktorej uvediete jeho meno, narodenie aj účel, kvôli ktorému ho voláte. S duchom by mal komunikovať jediný človek – médium. Ospravedlňte sa duchovi, že ho rušíte z jeho odpočinku, hovorte s ním zdvorilo a dokonale si premyslite otázky, ktoré položíte.

Univerzálna cesta neexistuje

Samotná cesta k vyvolaniu duchov nemá univerzálny priebeh. Záleží predovšetkým na našom vnútornom presvedčení. Niekto je zvyknutý na používanie spiritistickej tabuľky, na ktorej duchovia ukazujú jednotlivé písmenká, ďalšie kladie uzavreté otázky (na ktoré možno odpovedať áno/nie) a s duchmi komunikuje pomocou kyvadla, alebo pohybu plameňa sviečky. Najjednoduchšie je spojenie spiritistickej tabuľky, ktorú si môžete buď zakúpiť, alebo vyrobiť podľa návodov a kyvadla. Prítomnosť duchov sa prejavuje závanom chladného vzduchu, pohybovaním predmetov aj zvukmi.

Po seanse duchovi poďakujte a nezabudnite ho odvolať. Vyslovte modlitbu, ktorou privolávate pozitívnu energiu a očisťujete celý priestor. Miestnosť, v ktorej ste ducha vyvolávali, dobre vyvetrajte a očistite od negatívnych síl. Poslúži vám na to vydymenie priestoru aj posypanie solí.