Spoznajte starý egyptský horoskop

Nemožno pochybovať o tom, že je prastarý Egypt silným zdrojom informácií v akejkoľvek forme. To platí aj pre horoskop inšpirovaný 11 bohmi. Ku každému z bohov bolo pridané časové rozmedzie roka a charakteristika. Kam patríte vy?

Hathor – 29. 12. – 29. 1.
Zložitosť povahy bohyne Hathor je zrejmá. V Thébach ju uctievali v podobe kravy, bola vlastne bohyňou zomrelých. Ak prešli zosnulí do jej moci, už sa nemuseli báť útrap a moci temnoty. Všetci narodení v Hathor sa pyšnia múdrosťou a sú nevšedne nápadití. Väčšinou žijú v ústraní a stretávajú sa s tým, že im občas nikto nerozumie. Tieto osoby sa zle zmierujú s kritikou a v láske hľadajú maximum.

Osiris – 21. 10. – 24. 11.
Vládca podsvetia a vegetácie je často spájaný s mesačnými fázami, ktoré sú popisované ako bohova smrť a vzkriesenie. Ľudia v ňom videli nekonečnú silu prírody a ľuďom narodeným v Osirisovi je prikladaná bystrosť, inteligencia a túžba po mágii života. Rovnako na seba kladú vysoké nároky, hovoria pravdu do očí a v partnerskom vzťahu pozitívne aj negatívne prekvapujú.

Toth – 15. 8. – 16. 9.
S egyptským bohom Toth je spájaná múdrosť, mágia, učenosť a spravodlivosť. Niekto ho dokonca považoval za stvoriteľa sveta. Patrón pisárov, kúzelníkov a liečiteľov bol vynaliezavý, tvorivý a učenlivý, preto sú ľudia narodení za Totha praktickí, starostliví, kritickí a pohybujú sa v osvedčených koľajniciach. V každom ohľade im nie je cudzia obetavosť, súcit a hĺbanie nad problémami druhých.

Geb – 9. 6. – 12. 7.
Boh Zeme, preto z neho vyžaruje živočíšnosť, úcta k materstvu, plodnosť, úroda a obetavosť. Ľudia narodení v tomto období sú súcitní a romantickí. Sú kamarátmi so svojou fantáziou, avšak v živote potrebujú i harmóniu a pokoj. Veľmi dobre vedia, čo je len sen a čo realita. Aj keď sú milí a chytrí, nedokážu sa pobiť so zlobou sveta a bývajú tvrdohlavými pesimistami.

Isis – 4. 4. – 6. 5.
V preklade značí Isis kreslo či trón. Táto bohyňa bola označovaná za kúzelníčku a ochraňovala pred nebezpečenstvom. Isis je uctievaná ako darkyňa a ochrankyňa života. Narodený v Isis nedá dopustiť na rodinu a deti, preto ich vedie k láske a harmónii. V každom prípade má vybraný vkus, obrovskú fantáziu, pevnú vôľu, ale je aj tvrdohlavý a nedá na dobré rady druhých.

Amon – Ra – 30. 1. – 1. 3.
Tento egyptský boh je označovaný ako kľúčový stvoriteľ sveta. Nikto o ňom poriadne nič nevie, ale jeho posvätným zvieraťom bol baran, čo mnohé napovedá. Možno počítať s originalitou, nezávislosťou, všímavosťou aj chodom nevšedných myšlienok. Amon – Ra , to sú tiež vodcovské schopnosti, kritika, túžba po rodinnom živote, vášeň a obdiv okolia.

Anubis – 25. 11 – 28. 12.
Anub je spájaný s podsvetím a zlými duchmi ako medze života a smrti. Ľudia narodení v tomto období sú milovníkmi nebezpečenstva, rizík a dobrodružstva, preto sú často vystavovaní ťažkým životným skúškam. Neznesú nudu a nič nerobenie. Nechcú radu a pomoc. Veľmi dobre vedia, ako dosiahnuť životných hodnôt a prahnú po nezávislosti a veľkej láske – tá sa im mnohokrát vyhýba.

Seth – 17. 9. – 20. 10.
Pán púšte bol vládcom všetkých egyptských krajín. Inak je považovaný za Boha vojny, búrky a púšte. Po porazení Horusem blúdi Seth svetom a hľadá spravodlivosť. Niet divu, že ľudia v tomto znamení túžia po rovnováhe a pravde vo všetkých oblastiach života. Prahnú po správnom rozhodnutí a pomáhajú slabším. Nie je im cudzie diplomatické správanie a neradi odpúšťajú nespravodlivosť.

Sechmet – 13. 7. – 14. 8.
Bojovná bohyňa, ktorej sila tkvie v slove mocnosť a je vnímaná ako matka vládcu. Ľudia z nej majú strach a je väčšinou vyobrazovaná ako žena s levou hlavou. Nepochybujte o tom, že sú títo ľudia sebavedomí, silní, energickí a oplývajú pevnou vôľou. Niekedy sú až prehnane rýchli a neberú do úvahy potreby druhých. Nedokážu byť a žiť osamotení.

Horus – 7. 5. – 8. 6.
Tento boh je uctievaný v podobe sokola. Boh neba, svetla a slnka symbolizuje boj s temnotou a vedie k spravodlivosti. Pre ľudí narodených v tomto období je typická túžba po sebarealizácii, skvelá pamäť, odhodlanie, vitalita, obratnosť a vynaliezavosť. Hovoria a hovoria. Sú studnicou nápadov, ale keď ich to omrzí, idú za novým a lepším cieľom. Rutina je zabíja.

Mut – 2. 3. – 3. 4.
Táto bohyňa je patrónkou ľudí, ku ktorým nebol život spravodlivý. Pomáha, dodáva odvahu a odmeňuje bojovnosťou. Ľudia narodení v Mut neberú veci s nadhľadom, ale sú múdri, citliví a vedia si užiť všetko naplno. Plávajú životom plným radosti i utrpením. Nikdy nie je nič v rovnováhe, všetko strieda svetlo a tma, napriek tomu bojujú svojím intelektom a dokonalou intuíciou.