Nový astrologický rok začína 20. marca 2023

Toto obdobie je pre astrológov a ich vnímanie kolobehu roka prelomové. Pýtate sa prečo? V pondelok na dvere totiž zaklope jarná rovnodennosť, ktorá predstavuje najvýznamnejší bod v celom roku.

Slnko už obehlo celý zverokruh

… a v okamihu, ktorému sa hovorí Jarný bod, začne nový kruh svojej púte. Pre astrológov sa preto teraz končí starý rok a začína nový.

Slnko v momente jarnej rovnodennosti, kedy sú deň a noc rovnako dlhé, opúšťa znamenie Rýb a vstupuje do znamenia Barana. Znamenia zverokruhu však nie sú usporiadané náhodne a ich poradie má presný zmysel! Predstavujú totiž analógiu celého ľudského života!

Akí sme?

Baran ako prvý v poradí symbolizuje rané detstvo. Malé dieťa, ktoré ešte len prišlo na svet, túži dať svojmu okoliu najavo, že existuje, presadiť sa a dosiahnuť si svoje, napríklad aj pomocou kriku. Rovnaký elán majú v sebe aj ľudia narodení v znamení Barana, ktorým je vlastná tvrdohlavosť, priebojnosť a túžba ísť si nekompromisne za svojím.
Nasleduje znamenie Býka, ktoré má vzťah k materiálnym veciam, práci a pohodliu rovnako ako o niečo väčšie dieťa, ktoré si hľadá svoje miesto v hmotnom svete a túži po pochvale a po vlastnení vecí, ktoré sa mu páčia.
Blíženci predstavujú obdobie dospievania, keď sa stretávame s rôznymi svetonázormi, uvažujeme o zmysle života a hľadáme sami seba vo vzťahoch. Takto to pokračuje ďalej až po posledné znamenie Rýb, ktoré má vlastnosti neskorého veku,

Obdobie Rýb sa práve teraz končí a pred nami je symbolické nové narodenie v okamihu, ktorý tento rok pripadá presne na 22:25, 20. marca 2023.

Originálny darček!
ROČNÝ, OSOBNÝ, DETSKÝ ALEBO PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MIERU – podľa vášho presného dátumu, času a miesta narodenia!

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1.png