Mágia Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov (6. január) robí definitívnu bodku za vianočným obdobím. Odstrojujeme stromčeky a pomaly sa opäť vraciame do všedného života. K tomuto významnému dňu sa však viaže množstvo zaujímavých a starobylých tradícií.

Tri dary pre Ježiška

Gašpar, Melichar a Baltazár – asi každý z nás už počul tieto tri mená kráľov, ktorí podľa legendy prišli obdarovať Ježiša po jeho narodení vzácnymi darmi – zlatom, kadidlom a myrhou. Menej sa už vie, že v tejto povesti sa miešajú rôzne vplyvy a zďaleka nepochádza iba z Biblie, ale jej pôvod je oveľa tajomnejší. Podľa niektorých verzií nešlo o kráľov, ale o mágov alebo mudrcov, a ich počet sa tiež rôzni – od dvoch až po dvanásť. Spomínané mená sú teda oveľa mladšieho pôvodu ako samotná legenda. Počet darov však bol vždy tri a má symbolický význam – zlato značí bohatstvo pevného skupenstva, kadidlo plynné a myrha tekuté skupenstvo. Mudrcov viedla na ich ceste Betlehemská hviezda, o pôvode ktorej sa dodnes vedú spory. Mohlo ísť o prelet kométy, ale skôr sa jednalo o mimoriadne vzácny astrologický úkaz – trojnásobnú konjunkciu Saturna s Jupiterom, ktorá nastala v roku 7 pred naším letopočtom v znamení Rýb.

So sviatkom Troch kráľov sa spájajú obchôdzky koledníkov prezlečených za kráľa. Koledovanie v maskách je oddávna typické pre vianočné a predvianočné obdobie a Traja králi sú posledným z niekoľkých dní, kedy od domu k domu prechádzajú tajomné maskované postavy s cieľom ponúknuť ľuďom očistenie ich príbytkov od všetkého zlého. Na tento účel sa používala svätená voda a posvätená krieda. Masky majú za cieľ zmiasť zlé sily a odviesť ich pozornosť, aby nemohli uškodiť – v dávnych časoch sa maskovanie používalo aj pri oslavách temnej a magickej noci zimného slnovratu, ktorý neskôr splynul s oslavami Vianoc. Trojkráľoví koledníci píšu na dvere posvätenú kriedou ochranný nápis G+M+B+ a letopočet, čo pôvodne neznamenalo skratky mien Gašpar, Melichar a Baltazár, ako sa obvykle verí, ale pôvodná skratka bola C+M+B z latinského „Christus mansionem benedicat“ – „Kristus nech žehná tomuto domu.“ Znaky krížikov v nápise majú taktiež ochrannú funkciu, nie sú to len obyčajné znamienka plus – preto by vraj správne mali byť tri a nie len dve.

Sila vody

Významným motívom trojkráľových tradícií je voda. Jej čarodejná sila sa používala nielen pri obchôdzkach koledníkov – podľa ľudovej povery každý, kto si v tento deň ráno pred východom slnka umyje tvár snehom, bude po celý rok žiariť krásou. Tí odvážnejší sa môžu pre zdravie vykúpať v tečúcej ľadovej vode. Svätená voda z Troch kráľov mala podľa povier zázračnú liečivú moc.

Predvečer Troch kráľov je časom ako stvoreným na veštenie!

Ešte naposledy máme možnosť veštiť z olova alebo z plávajúcich sviečok v orechových škrupinách – ak sme to nestihli už cez Vianoce. Kto má odvahu, môže sa v tento večer pokúsiť vyveštiť si z plameňov sviečok dĺžku života – každý z členov rodiny zapáli jednu sviečku a potom sa sleduje, ktorá zhasne skôr a ktorá neskôr. Dôležité je aj to, či plameň stúpa alebo klesá k zemi – podľa tajomnej starej povery to predpovedá, či sa duša po smrti dostane do neba!