Kedy k nám hovorí anjel strážny

Kto verí vo svojho anjela, môže prejsť aj nad priepasťou po tenkom vlase, môže prejsť vravou bojovníkov nezranený, môže klesnúť pod mysliteľnú úroveň a opäť vstať. Okolo anjelov strážnych existuje mnoho podivných teórií, ale im je to jedno. Podstatné je, či máme dobrú vôľu s nimi komunikovať.

Posol boží, posol života

Slovo angelos znamená boží posol. Je to predĺžená ruka boha – vesmíru, ktorá podporuje to božské v nás. Čo je to? Život a láska k životu. Podporovanie všetkého, čo životu slúži. Láska k ľuďom, zvieratám a prírode, súcit, empatia, pomoc druhému. Vôľa nasmerovaná dobrým smerom, jednanie podľa nejakých dôležitých hodnôt, akými sú napríklad poctivosť, pravda a česť. Anjel je stvoriteľom poslaná duchovná bytosť, ktorá vyžaruje veľké kvantum lásky. Je to energia, ktorá vás podporí, keď klesáte, keď si zúfate. Dostali sme zhora dar, ale to, či ho v živote použijeme, záleží na tom, či sme schopní ho prijať. Stačí ten dar „rozbaliť“ a „otvoriť škatuľu“. Jednoducho si ho vziať.

Trocha histórie

Najstaršie svedectvo kontaktu s anjelmi sa zachovalo z deviateho storočia. To je však dané len faktom, že sa rozšírilo písmo. Anjeli boli uctievaní oveľa skôr ako svätí, a pravdepodobne boli vo forme duchovných ochrancov uznávaní aj v predkresťanských náboženstvách. Najstarší uctievaný anjel je zrejme Michael. Zvyk zasväcovať niektorý deň v roku anjelom, sa rozšíril v 15. storočí v Španielsku, v roku 1518 ho potvrdil pápež Lev X. oficiálne. Roku 1608 prenikol sviatok na území ovládanej Habsburgovcami a 1670 ho stanovil pápež Klement X. na 2. októbra. Váš anjel strážny bude určite rád, keď si na neho v ten deň spomeniete, ale rovnako tak bude rád aj akýkoľvek iný deň. Jeho radosť je vaša radosť. Pokiaľ vaša cesta vedie k svetlu, vie, že jeho verný cit k vám má zmysel.

Koľko anjelov sa zmestí na špičku ihly?

O to už sa hádali teologickí učenci. Váš anjel vás prosí – takto vôbec nepremýšľajte. Záleží len na láske v človeku a túžbe žiť život, ktorý je aj darom. Všetky tie teórie o armádach anjelov, snaha zapamätať si ich mená, hodnosť v anjelskej armáde, alebo dokonca riadiť sa tým, ktorému dňu v týždni vládne ktorý… V pondelok sa modliť k jednému, v piatok k inému… A pokiaľ možno sa snažiť nakloniť si ich šéfa, toho najsilnejšieho anjela. No tak! Láska nemá klotové rukávy a anjeli tiež nie, myslíte si, že majú nejaké kancelárie na ministerstve anjelovania, kde vládne pán minister a ostatní ho počúvajú? Že má každý svoj pridelený referát? Človek nemusí byť učenec ani zapálený ezoterik, či už to slovo znamená, čo chce, aby prijímal lásku svojho anjela. Pre vás je dôležitý ten váš, ostatní nechajte byť. Láska je jednoduchá. Tie najmúdrejšie veci sú jednoduché. Anjeli sú jednoduchí. Pokiaľ s nimi chcete hovoriť, buďte jednoduchí ako deti.

Kedy chce získať vašu pozornosť

Nečakane ucítite vôňu, ktorá nemá odkiaľ vychádzať. Na jazyku môžete cítiť sladkú chuť, keď ste niekoľko hodín nič nejedli a nepili. Počujete cinkanie, hudbu či spievanie hlasov, ktoré vychádza nevedno odkiaľ. Pocítite príval lásky, ktorá vás zaleje. Pocítite poraz šťastie z existencie. Stretávate krásnych ľudí, ktorí sa vám páčia a máte k nim kladné pocity. Zlietavajú sa k vám vtáky a neboja sa, alebo sa zastaví srnček a sleduje vás pozornými zrakmi. Anjel je s vami stále, ale v tejto chvíli s vami hovorí. Ukazuje vám hodnotu toho, čo ste dostali – tento život, a hovorí vám, že treba o tej kráse vedieť, uvedomovať si ju, aby ste ju mohli žiť. Inak zostane tým nerozbaleným darčekom. Pretože na obdarovanie sú potrebné dva: dávajúci a obdarovaný.

Náš najlepší priateľ

To je anjel strážny, ktorý nečaká na vďaka a robí svoju prácu. Môže ju však robiť oveľa lepšie, pokiaľ s ním budete hovoriť. Pretože rozprávať znamená veriť. Hovorte s ním čo najčastejšie, v duchu alebo nahlas. Zaspievajte mu pieseň. Venujte mu ju – a keď ju potom niekde budete počuť, budete vedieť, že je s vami. V našej súčasnosti sa traduje pekná príhoda z Brna. Zdravotná sestra sa vracala z práce „Myšou dierou“ – podchodom pod vlakovou stanicou. Uvidela partiu chlapov, ktorí sa približovali a sťahovali okolo nej. Bolo jasné, že ju chcú okradnúť. Ako bola zvyknutá, poprosila anjela strážneho o pomoc. Chlapi sa pomaly odflinkali k stenám a nechali ju prejsť. Len čo prešla, počula krik: prepadli niekoho, kto šiel za ňou. Volala ihneď 158 a neskôr prišla vypovedať do protokolu. „Kto bol ten vysoký muž v bielom, čo šiel s vami?“ spýtal sa jej vyšetrujúci. Povedala podľa pravdy, že išla sama. Ale vo svojom vnútri to vedela.