Čínsky nový rok vodného Zajaca

Ako Európania si asi poviete, čo je to za nezmysel, vodný Zajac? Avšak podľa čínskeho horoskopu to v žiadnom prípade nezmysel nie je! Voda je, ako vo všetkých kultúrach, symbolom citu a pocitov, Zajac je veľmi dôležitým vyvažujúcim znamením. Čo nás teda čaká? Tak trochu citlivý, pomalý a lenivý rok 2023. Príjemná zmena!

Kedy panuje vodný Zajac?

Obdobie jeho pokojnej vlády bude od 22. januára 2023 do 9. februára 2024. V tomto období sa budú hojiť naše rany odtrhnuté za uplynulé dva divoké roky. Budeme mať čas si všetko premyslieť. Nielen to, ktoré body na našej životnej ceste chceme do svojho života zahrnúť a ktorým sa vyhnúť, ale aj v pokoji rozvážiť všetko okolo svojej práce, svojich vzťahov, svojho zázemia. Môžeme nadobudnúť vnútornú rovnováhu a urobiť si aspoň nejaké plány do budúcnosti. Nie je dobré na nich lipnúť, ale ak vám bude vesmír priaznivý, skúste ich realizovať!

Ak budeme rozvážni…

…potom premýšľame o každom slove vypustenom z úst. A to vopred, než bude vypustené. Rok 2023 má pomôcť napraviť škody spôsobené prudkým vývojom uplynulých rokov. Na všetko je čas, všetko rozviažte, a aj keď si myslíte, že ste čas vyčerpali, stále je čas. Máme šancu sa naučiť oveľa lepšie rozumieť sebe, svojej rétorike a psychológii. Práve preto, že ste si mysleli, že už nerozumiete svetu, preto je tu rok, ktorý je vysokou školou porozumenia sebe – čo je vlastne jediný spôsob, ako sa zladiť s okolitým vesmírom. Ide o rok pozitívneho vývoja a pomalej evolúcie. Uf! Napokon!

Neponáhľajte sa!

Keď ste si prečítali, že všetko sa v roku 2023 vyrieši, možno budete cítiť tlak a náhlenie. Neponáhľajte sa! V prípade vášho tlaku na život by mohol vodný Zajac počkať s riešením vecí až do roku Draka. Len pomaly a pokojne. To je heslo roku 23. Pokiaľ ide o ľsti a intrigy, na tie už vôbec zabudnite. Zajac je znamenie úprimné a citlivé, a najviac ten vodný.

Čo čaká ktoré znamenie?

Podľa čínskeho horoskopu na tom budú samozrejme najlepšie vodné Zajace. Hneď po nich ich spriaznené duše Byvoly, Tigre a Hady. Tiež Kone, Kozy a Prasa sa nebudú mať zle, bude to tak 50 na 50, čo je v živote vlastne fajn. Viac sa budú musieť snažiť Králiky a Krysy. A posledný v rade budú neposední Kohúti a Opice, ale pretože ide o rok rozvážny, stačí sa ovládnuť a o všetkom sa poradiť s niekým blízkym a múdrym.

Kreatívne Zajace

Vodný Zajac je podľa čínskej mytológie najšťastnejším znamením horoskopu, je harmonický a vyhýba sa sporom. Svoju energiu nevenuje bitkám a konfliktom, ale kreativite. Rád vynachádza, tvorí a vymýšľa. Je milý a hodný a v roku 2023 sa bude dariť jeho priateľským a láskyplným vzťahom. Nepriatelia sa budú od Zajaca držať ďalej a nebudú ho obťažovať. Pokiaľ má Zajac vzťahovú alebo pracovnú túžbu, je pravý čas si ju splniť. Nedbajte na to, že sa zdá, že prežívame ťažké obdobie dejín. Tým bolo v podstate každé obdobie. Plňte si sny! Vám nemusíme hovoriť, aby ste si všetko dobre rozvážili, pretože je to vašou vlastnosťou. Väčší „kumšt“ pre vás je rozhodnúť sa.

Vyjednávanie

… bude prednosťou nielen Zajaca, ale všetkých znamení v roku 2023. Ak potrebujete o niečom diskutovať, rokovať, vyjednávať, je to váš rok, a to aj keby ste neboli priateľským zrodencom Zajaca. Diskutovať sa môžu naučiť aj Opice a Kohúti, čo je úplný div.

Vytrvalosť

Zajac nám všetkým dá vytrvalosť a silu na dlhú trať. Naopak, nejde o rok priaznivý pre konkurenčný boj. Zajac je silný v sústredení na jednu konkrétnu vec, napríklad na tvorbu v hudbe, literatúre a ostatných umeniach, na vedecký výskum s presne danou úlohou, na cieľ ako je záchrana rodiny, manželstva, majetku. Boj a súperenie nie je v Zajacove po väze, a preto sa o nič také ani nesnažte.

Dobrý zámer

Rok Vodného Zajaca praje každému dobrému cieľu. Pokiaľ budete mať za cieľ záchranu niekoho alebo niečoho, vyjednávanie, dojednanie mieru, obnovenie lásky či priateľstva, budovanie majetku, potom vám Zajac dopraje splnenie týchto snáh. Naopak boj, prevalcovanie súpera, zahubenie a zničenie niekoho alebo niečoho nebude počuť odozvu vesmíru. Obnovujte vesmír a svet spolu s najvyšším. Inak vás najvyššie nebude vnímať a podľa toho dopadnete.

Bábätká

To snáď ani nie je zámer, ale posolstvo vesmíru. Rok vodného Zajaca praje romantický vzťahom, novým manželstvám, obnoveným rodinám, prekvapeniam osudu a nečakaným darom. Je to zelená životu a podľa toho bude aj dopadať. Zrodí sa mnoho nových ľudí, ktorí budú verní vitalite a láske. Prijmite poslanie pre zachovanie života na Zemi!

Pozor!

Pokiaľ vodný Zajac zlenivie, už sa nevzchopí k činu, preto si nedoprajte zaháľanie. Riaďte sa heslom „pomaly, ale iste“. Neponáhľajte sa, inak narobíte zmätky. Nebojte sa príliš, inak sa schováte pred realitou a budete len snívať. Nerobte kompromisy, aspoň nie vtedy, keď nemusíte. Váš cieľ je dobrý a je podporovaný. Potrebujete zmeny, takže si ich doprajte. Pokiaľ vás zradené city odradia od verejných aktivít, oddýchnite si len chvíľku: Je váš rok a ide o veľa.

5 elementov Zajaca

• vodný Zajac 1963, 2023
Jeho ťažisko je v citoch a čo sa týka rozumu, vyzerá ako sprostáčik, ale opak je pravdou. Je inteligentný, vytrvalý, tvorivý. Je slabý, čo sa týka zásad a vôle, je plachý a radšej uhne pred agresiou, ale všetko vyrovnáva dobrým úmyslom a priamou cestou.

• drevený Zajac 1975, 2035
Pokladá sa za filútu, ale je dôverčivý. O tom práve svedčí jeho drevená podstata, pomerne rigidná, ktorá jednoducho verí tomu, čo kto vysloví. Myslí si, že je všetkými masťami mazaný, ale pomerne často skočí na slaninu podvodníkom, preto by nemal špekulovať, ale dať na intuíciu.

• ohnivý Zajac 1927, 1987
Tak trochu kombinácia dobrej podstaty Zajaca s Drakom. Rozkrájal by sa pre blížnych, rodinu a priateľa, nedbá na svoj prospech, len stará sa o ostatných. Neuhne a v ochrane ostatných je statočný, rovnako tak je aj k sebe prísny.

• zemský Zajac 1939, 1999
Pevne ukotvený v zemi, a tým pádom praktickejšie ako ostatné typy Zajaca. Má vzťah k domovu, rodine, pôde a je pre ňu ochotný všeličo risknúť. Ak sa zaujme, je skôr podobný oslu a nikto s ním nepohne. Je úprimný, až to mláti dverami.

• kovový Zajac 1951, 2011
Ako pravý kov sa blýska, rád sa nechá vidieť, je spoločenský a stále sa usmieva. Nejde o pretvárku, na svete sa mu páči a život mu nikdy nezovšednie, aj keby sa mu práve nedarilo.

Ale nebojte sa, všetkým Zajacom sa v roku 2023 bude dariť a s nimi tiež ostatným znamením čínskeho horoskopu, pretože Zajace sú prajúce!