Automatická kresba o vás mnohé prezradí

Naše čakry nemusia byť vždy v poriadku. Môže sa to prejaviť na ich farbe i veľkosti. Existuje však mnoho spôsobov, ako je opäť harmonizovať. Jednou možnosťou je aj automatická kresba. Ako taká činnosť funguje a aké môžu byť jej výsledky?

Čo môže automatická kresba odhaliť?

Automatickou kresbou môžeme dôjsť k sebapoznaniu a očiste. Ide vlastne o to, vykresliť sa z našich negatívnych emócií. Môžeme vďaka nej totiž nahliadnuť do hĺbky svojej duše. Výsledkom takejto kresby môže byť aj tzv. aurogram, čo je podrobný záznam informácií o nás samotných. Môžeme tým odhaliť naše fyzické i psychické zdravie, pričom sa môžeme dozvedieť aj to, ako to s našim zdravím bude do budúcnosti. Automatickou kresbou však môžeme kresliť aj pre radosť a napríklad sa o túto osobitú krásu podeliť so svojím okolím. Niekedy vďaka nej vznikajú nádherné kresby plné jasných farieb.

Pustite sa do toho!

Vôbec nezáleží na tom, či viete alebo neviete kresliť. Nejde tu totiž o kreslenie nejakých určitých obrysov či vykresľovanie detailov, ale iba o kresbu, ktorá je vedená vašim vnútorným JA. Automatická kresba je samovoľný pohyb ceruzky. To znamená, že ceruzka nie je vedená našimi myšlienkami ani vôľou, ale nechávame našu vnútornú silu, aby sa prejavila a prehovorila. Jedná sa vlastne o niečo podobné, ako keď si bezmyšlienkovite čmárate na papier, keď niekomu telefonujete. Poznáte to? Vypnete telefón a vidíte pred sebou malú kresbičku, ktorú ste počas hovoru vytvorili, pričom si to ani neuvedomujete.

Chcete skúsiť automatickú kresbu? Začnite! Pripravte si pokojné miesto, pár farebných pasteliek a kúsok papiera. Nič iné potrebovať nebudete. Uvoľnite sa a nechajte, nech vaše vnútorné JA vyberie prvú pastelku. Potom sa nechajte viesť. Vaša ruka bude kresliť spleť čiar. Nechajte ju v pokoji robiť svoju prácu. Po čase zistíte, že táto spleť čiar sa premieňa v rôzne obrazce a symboly, ktoré vám môžu, ale nemusia dávať zmysel. Konečný obraz je vyobrazenie vášho JA. Každý človek je odlišný, preto sa aj kresby človek od človeka značne líšia, a to farbami i tvarmi. Ak budete svoje obrazy starostlivo študovať, čoskoro v nich nájdete vyšší zmysel. Budete im rozumieť, ale dôležité je počkať. Poznanie príde čoskoro!