Adventný veniec

Zaobstarať si adventný veniec a nevedieť, čo znamená, je ako zakopnúť o poklad a byť slepý. Nedokázali by ste totiž využiť jeho veľkú moc! Adventný veniec v sebe snúbi silu kresťanskej lásky a nádeje so symbolikou ďaleko staršou a záhadnejšou. Zapáľte prvú sviečku už túto nedeľu!

Magický kruh

Možno sa smejete a pýtate sa: „Môže byť veniec iný ako guľatý?“ Ale dnes často vidíme adventné vence v priamke na jednej doske či sviece natlačené tesne pri sebe uprostred malého tanierika, či dokonca trojuholník alebo štvorec ako nejaké umelecké “vybúrenie sa”. Tieto veci sú pekné, to áno, ale iste nie sú symbolom a nenesú žiadnu energiu okrem tepla sviečok. Kruh je symbolom večného života a večnej jednoty ľudí a Boha. Pre vyznávačov božského kruhu po smrti nie je temno, ale jas, krása, dokonalosť a odpustenie. Kelti aj Slovania používali koleso roka, kde osem palíc znázorňovalo dávne ohňové sviatky. Každý bol zasvätený jednému božstvu.

Zapálené drevené koleso sa púšťalo z kopca a všetka chasa ho veselo nasledovala. Možno bol Johan Heinrich Wichern roku 1839 v Hamburgu vedený nielen svojou intuíciou, ale aj božskú prozreteľnosťou, keď ako prvý kresťan osadil drevené koleso od auta sviecami, kde biele znázorňovali všedné dni a červené nedele, ktoré zostávajú v čase adventu do Štedrého dňa. Johann sa staral o nezaopatrené deti, založil im školu a útulok. Mal výborné nápady, lebo pod svietiace koleso umiestnil pokladničku a vybral toho roku na deti viac, ako kedykoľvek predtým. A prepašoval, či už vedome alebo nie, koleso roka do kresťanskej tradície, avšak povznesené vyššie tou rýdzou láskou a snahou pomôcť.

Zelené vetvičky

Už za keltské minulosti na Britských ostrovoch frčali v čase sviatku Yule zelená cezmína. Bola symbolom večného života, niečoho, čo neumiera. V našich krajoch to boli všetky ihličnany a tiež magický brečtan, ktorý Kelti nazývali len tajnou šifrou Y. (Nenechajte sa zmiasť fámami, že nemali písmo, mali totiž Ogham. Len proste nezapisoval magické veci, pretože tie boli tajné. Ogham používali len na praktické kupecké zápisy atď.) Slovania tieto zvyklosti prebrali a už nám to zostalo.

Svetlo sviečok

Od starých národov sme prevzali, bez toho aby sme o tom dnes veľmi premýšľali, symbol štyroch – Štyri svetové strany, do ktorých letí naša vďaka. Štyri živly, bez ktorých by sme nemohli žiť na Zemi. Štyri fázy života: Detstvo, plodný vek, múdre starobe a posmrtný život s bohmi. Štyri vrcholky kríža, na ktorom pre nás zomrel Ježiš. Piata svieca všetko vycentruje a spojí.
A farby? Pozor, nie je jedno, aké zvolíte. Podľa kresťanskej náuky majú byť sviečky fialové – ide o farbu duchovnosti a komunikácie s najvyšším. Okrem jednej, a to je sviečka pre tretiu adventnú nedeľu. To je sviečka ružová, vyjadruje radosť z blížiaceho sa sviatku. V tento deň aj kňaz slúži omšu v ružovom rúchu.

○ Prvá sviečka (zapálime 28.11.2021) je tzv. sviečka “Prorokov”. Symbolizuje nádej a očakávania, pretože proroci predsa predpovedali príchod Spasiteľa.
○ Druhá sviečka (5.12.2021) je sviečkou “Betlehemskou”, pretože tam sa očakávané bábätko narodilo.
○ Tá tretia (12.12.2021), ružová, je sviečka “Pastierov”, pretože tí predsa vítali božieho syna na svet.
○ A štvrtá (19.12.2021) je sviečka “Anjelov”, pretože tí sú už obrazom božej dokonalosti.

A podržte sa, môže byť aj piata sviečka! Biela, symbolizujúca Máriinu nevinnosť. Tá všetky ostatné spája v jeden celok.

Svetlo ako také bolo, je a bude odvekým symbolom božstva a nádeje, že existuje niečo viac, než naše pozemské žitie. V túto dobu oslavovali všetky prastaré národy práve svetlom sviečok a ohňov, Židia zase chanukovým svietnikom, že niekde v diaľke sa Slnko zastavilo na úteku od nás a začalo sa vracať. A zároveň aj to, že ten hore od nás nikdy neodvráti zrak, ale vždy nás bude mať rád.

Rozsvecovať v protismere

Veľké tajomstvo, na ktoré nevie odpovedať skoro nikto: Prečo sa má adventný veniec rozsvecovať v protismere hodinových ručičiek? Máte šťastie, tu nájdete odpoveď. Už Druidi obchádzali svätý oheň sprava doľava. Keltské ženy rovnako tak tancovali okolo studničky, keď jej ďakovali za vodu a hádzali do nej venčeky. Rovnaký zvyk pri magických obradoch mali aj Slovania a majú ho všetky prírodné národy, ktoré majú to šťastie, že sme ich doteraz nevyhubili alebo im neotlačili do rúk plechovku piva a nenatiahli im džínsy. Kruh opísaný sprava doľava smerom od seba je totiž magickým pohybom otvárania. Urobte to teda správne a urobte zo svojho adventného venca bránu, ktorú k vám domov a do vašej rodiny vstúpi najvyššia láska, radosť a požehnanie.

NEZABUDNITE ZAPÁLIŤ PRVÚ sviečku z adventného venca UŽ TÚTO NEDEĽU, 28.11.2021!

Krásne sviatky plné pohody a lásky Vám praje ASTROHLED